Lubelskie Dni Fotografii to cykliczne wydarzenie mające na celu promocję fotografii jako sztuki kształtującej świadomych i krytycznych odbiorców kultury, ludzi o rozwiniętej wyobraźni, wrażliwych na sztuki wizualne i aktywnych twórczo w ich obszarze. Nasz festiwal może pochwalić się wieloletnią tradycją. Od samego początku organizowany był przy współpracy GFL z ACK UMCS „Chatka Żaka”. Zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem studentów oraz mieszkańców Lublina i regionu.

Planowanymi działaniami są spotkania autorskie z profesjonalnymi fotografami działającymi na terenie Polski, prelekcje artystów poruszających się w dziedzinie kultury wizualnej oraz praktyczne warsztaty o różnej tematyce. Ponadto przewidziany jest wernisaż wystawy członków Grupy Fotografów Lubelskich. Wydarzenie to jest sposobnością do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy w zakresie fotografii oraz jej upowszechniania.

Program

Poniedziałek | 9 marca

Atelier Fortuna

Wtorek | 10 marca

TN Studio

Środa | 11 marca

Atelier Fortuna | Lubelska Szkoła Fotografii

Czwartek | 12 marca

Chatka Żaka

Piątek | 13 marca

Chatka Żaka

Sobota | 14 marca

TN Studio


Miejsca:

  • ACK UMCS Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16
    • MSW – Mała Sala Widowiskowa
    • BF – Białe Foyer
  • TN Studio, ul. Zbigniewa Herberta 14
  • Atelier Fortuna, ul. Rynek 8
  • Lubelska Szkoła Fotografii, ul. Szewska 4

Organizatorzy

Partnerzy