X Lubelskie Dni Fotografii

with Brak komentarzy

X Lubelskie Dni Fotografii to tygodniowa impreza fotograficzna, podczas której odbyły się spotkania z wykładowcami, wybitnymi fotografami oraz debiutantami. Spotkania polegały na: warsztatach, prelekcjach, dyskusjach, prezentacji, wystaw grupowych i autorskich. Podczas Lubelskich Dni Fotografii omawiane były zagadnienia: fashion, pejzaż, reportaż, dokument, portret, budowanie własnego portfolio, fotografia uliczna. Każdego dnia odbywały się dyskusje poprzedzone prelekcją, warsztaty oraz wykłady tematyczne.

Ponadto podczas całego tygodnia można było oglądać wystawy: konkursowa dla debiutantów pt. „Akademickie oblicze Lublina”, wystawa z dwóch edycji plenerów “700 kształtów Lublina”, prace uczestników Warsztatów “Oko Na Foto”.

Zaproszeni zostali prelegenci: Kolektyw Flanersi, Karol Pomykała, Marcin Sudziński, Waldemar Sulisz, Wojciech Grzędziński, Paweł Jusyn, Paweł Księżopolski. Poprowadzili oni spotkania tematyczne (prelekcje i warsztaty zgodnie z harmonogramem) odnoszące się do ich specjalizacji.

Ostatnie 

Lubelskie Dni Fotografii były już X-tą edycją tego wydarzenia prezentowaną w Lublinie. Podczas tych spotkań szerokie grono odbiorców (m.in.: uczniowie szkół średnich, studenci) miało możliwość zapoznania się z działalnością najlepszych fotografów w danych dziedzinach w Polsce. Ponadto, była to sposobność do doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy w zakresie fotografii oraz jej upowszechniania w społeczności (podczas organizowanych w ramach Dni warsztatów i prelekcji). Była to również okazja do promocji środowiska designu, fotografii i sztuki UMCS w skali całego kraju. Frekwencja jak i zasięg były bardzo duże.

X Lubelskie Dni Fotografii przyczyniły się do promocji fotografii jako sztuki wśród społeczności Lublina, stworzona została płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń lubelskiego środowiska fotograficznego, zorganizowane zostały spotkania warsztatowe, wystawy, wykłady. Ponadto, Dni były znakomitą okazją do prezentacji UMCS jako prężnie działającego ośrodka twórczego na tle ogólnopolskim.

Strona wydarzenia X Lubelskie Dni Fotografii na Facebooku.