Patrycja Szymczyk

Zdjęcia robi od dziecka, ale ukształtowały ją studia artystyczne.
Według niej, fotografowanie to obserwowanie – utrwalanie w obrazie chwili, jej naturalności i emocji, które niesie. A jednocześnie to kreowa-nie, nieustanne tworzenie, szukanie kadru i kompozycji z ich kolorem, światłem, czystością i wymową. Fotografowanie to zetknięcie żywiołów, światła i cienia. To wrażliwość w patrzeniu na świat wokół.
W swojej pracy największą uwagę zwraca na naturalność i prawdziwe emocje.